Información sobre países de adopción

Xunta Galicia

BRASIL BRASIL

Tipo de adopción: Plena

Requisitos:

 • Estado civil: casado/a, solteiro/a, divorciado/a, parella de feito, viúvo/a
 • Idade (Solteiro e parella): 25, <60
 • Monoparentais: Home, Muller

En relación á adopción por parellas homosexuais, os estados de Río Grande do Sul, Sao Paulo e Minas Gerais, aceptan os ofrecementos.

Características dos nenos:

 • Menores de 1-18 anos de proxenitores descoñecidos, que deran o seu consentimento á adopción ou que foran privados da patria potestade.
 • Segundo a normativa actual, a adopción internacional acéptase só para menores a partir de 5 anos, aínda que adoitan ter a partir de 8, agás grupos de irmá/n/s ou menores con necesidades especiais (síndromes xenéticos, atrasos cognitivos leves ou moderados, atrasos, problemas graves de saúde, desordes emocionais e/ou psiquiátricos).
 • A diferenza de idade entre o adoptante e o adoptado debe ser de, 16 anos de mínima e 50 de máxima.
 • Os maiores de 12 anos deberán dar o seu consentimento á adopción.

Forma de tramitación:

Poderá tramitar a súa adopción:

 • A través do Ministerio de Asuntos Sociais e Axenda 2030 (Protocolo Público).
 • A través do Organizacións Acreditadas para Adopción Internacional(OAAI).

Documentación necesaria:

 • Solicitude para habilitación na CEJAI (escollida) asinada polas persoas que se ofrecen para a adopción ou polos seus representantes, con sinaturas recoñecidas.
 • Declaración sobre a gratuidade e sixilo da adopción en Brasil, debidamente asinada e con firma recoñecida (formulario propio da CEJAI)
 • Poder de representación.
 • Certificado de nacemento.
 • Certificación de residencia expedida por organismo oficial.
 • Fotocopia do pasaporte.
 • Certificado de matrimonio, ou proba de unión estable, se é o caso
 • Certificado médico de saúde física e mental.
 • Certificado de penais.
 • Certificado negativo de delitos sexuais.
 • Acreditación do domicilio, en propiedade ou aluguer.
 • Certificación de emprego.
 • Certificado de ingresos anuais (en dólares americanos).
 • Certificación de que se cumpren os requisitos legais do país de nacionalidade de cada membro da parella.
 • Fotografías da/s persoa/s que se ofrece/n para a adopción, domicilio e familiares.
 • Certificado de idoneidade.
 • Informe psicolóxico.
 • Informe social.
 • Compromiso de seguimento.
 • Texto da lexislación de adopción do país receptor (traducida).
 • Comprobación da existencia ou non de fillos.
 • Declaración xurada de non establecemento de contacto coa persoa que detente a garda do/a menor.
 • Os documentos deberán estar traducidos por tradutor xurado, e poderán presentarse copias, despois de ser autenticados pola autoridade consular brasileña no país de orixe da/s persoa/s que se ofrece/n para a adopción.
 • A maiores, deberá aportarse a documentación esixida en Galicia.

Organismo público competente:

Secretaría Especial dos Dereitos Humanos; Comisións Estatais de Adopción (CEJAS).

Embaixada en España:

Embajada de Brasil en España
Fernando el Santo, 6 - 28010 Madrid
Teléfono: 917004650     Fax: 917004660

Estancia esixida no país:

 • Aproximadamente, a estancia mínima no país é de 30 días e a máxima de 45 días.

Informes de seguimento:

 • 1 informe semestral durante 2 anos (salvo que na resolución xudicial se estableza outra cousa). Deben ir acompañados de fotos, legalizados, apostilados e traducidos.

Lexislación:

 • Convenio relativo á protección do neno e á cooperación en materia de adopción internacional, feito na Haia o 29 de maio de 1993.
 • Convenio suprimindo a esixencia da legalización dos documentos públicos estranxeiros, feito na Haia o 5 de outubro de 1961.
 • Lei nº 8.069, do 13 de xullo de 1990, Estatuto do neno e do adolescente, modificada polas Leis nº 12.010, de 3 de agosto de 2009 e pola nº 13.509, de 22 de novembro de 2017.
 • Decreto 3.174, do 16/09/99.
 • Constitución da República de Brasil-Capítulo III.
 • Código da nacionalidade brasileira.
 • Decreto 5.491, do 18 de xullo do 2005.
 • Decreto 10064, do 14 de outubro de 2019.

Observacións:

Brasil é un estado federal composto por 27 estados, cada un, ten a súa propia interpretación das leis federais e as súas propias esixencias na tramitación dos expedientes. Esta ficha contempla só as esixencias da lei federal.

Aínda que a vía de tramitación xeral é por OAAI, segundo comunicación do Ministerio, de abril do 2009, a CEJA de Minas Gerais admite a tramitación por protocolo público.

Data de actualización:

A información do país foi actualizada o 22/12/2020.
Xunta de Galicia
© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Oficina de Rexistro Único e Información | Suxestións e queixas | Aviso legal | Atendémolo/a